bg-03

Repetidor mòbil per a cobertura interna

Com funcionen els nostres sistemes repetidors

Mitjançant antenes d’alt guany situades a l’espai del sostre o altres zones disponibles, podem agafar fins i tot els més febles dels senyals exteriors que es debiliten significativament en entrar a un edifici. Això es fa dirigint les nostres antenes cap als pals del proveïdor de xarxa local. Després de captar el senyal extern, s’envia cap al nostre sistema repetidor mitjançant un cable coaxial de baixa pèrdua. El senyal que entra al sistema repetidor rep una amplificació i, a continuació, retransmet el senyal en una àrea determinada. Per assegurar que la cobertura es troba a tot l’edifici, podem connectar antenes interiors al repetidor mitjançant un sistema de cable i divisor. Les antenes omni col·locades estratègicament s’instal·len a través de l’edifici per distribuir el senyal per igual a totes les zones desitjades.
Inbuilding coverage solution

Hora de publicació: 18 de febrer de 2017